Kontakt

Članstvo, kongresi i škole


Dr Ivan Vukašinović
Dr Ivan Nikolić
kongresi@neuroradiologija.com


Odabrane teme, publikacije, slučaj meseca


Dr Brankica Vasić
Dr Marija Mačvanski
Dr Biljana Milatović
publikacije@neuroradiologija.com


UNRS novosti, kontakt sa pacijentima


Dr Dragoslav Nestorović
Dr Mirjana Jakšić
novosti@neuroradiologija.com

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com