WFNRS

SVETSKA FEDERACIJA NEURORADIOLOŠKIH UDRUŽENJA

Svetska Federacija Neuroradioloških Udruženja (WFNRS – The World Federation of Neuroradiological Societies) je internacionalna organizacija koja okuplja više od 25 nacionalnih i regionalnih neuroradioloških udruženja, među kojima je i naše Udruženje Neuroradiologa Srbije (UNRS). WFNRS podstiče i promoviše međunarodne naučne sastanke i kongrese, edukativne kurseve, a zalaže se i za saradnju na polju različitih projekta između svojih članica, kao i između njih i udruženja iz oblasti srodnih disciplina.

WFNRS je takođe organizacija koja sponzoriše Symposium Neuroradiologicum međunarodnu naučnu skupštinu koja je osnovana 1939. godine i od tada se održava svake četvrte godine. Poslednja, (Symposium XIX) je održana u Bolonji (Italija) u oktobru 2010. godine, gde je predsedavajući bio profesor Marco Leonardi. Tom prilikom je prof. dr Tatjana Stošić-Opinćal, predsednik UNRS, aplikovala za pristup našeg Udruženja WFNRS-u, što je i prihvaćeno. Naredni, Symposium XX bi trebalo da se održi u Istanbulu (Turska) 2014. godine sa profesorom Turgutom Talijem kao predsednikom.

Sadašnji predsednik Federacije je dr Olof Flodmark, zamenik Nick Bryan, a izvršni director dr James Gantenberg.

Website: http://www.wfnrs.org


Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com