Istorijat udruženja neuroradiologa Srbije

Udruženje je osnovano 29.03.1996. u Beogradu pod imenom Udruženje neuroradiologa Jugoslavije. Toga dana je jednoglasno usvojena Odluka o osnivanju i Statut Udruženja. Za predsednika je izabran dr Predrag Petrović, a za Generalnog sekretara dr Anđa Jašović. Ciljevi i zadaci Udruženja su bili unapređenje neuroradiologije, koordinacija aktivnosti neuroradiologa i širenje neuroradiološkog znanja i iskustva u Jugoslaviji, koordinacija rada neuroradiologa i lekara drugih specijalnosti u oblasti centralnog nervnog sistema, razvoj edukacije iz ove oblasti i osnivanje jugoslovenskih neuroradioloških naučno-istraživačkih timova i iniciranje istraživačkih projekata. Sedište Udruženja je bilo u Institutu za neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu.

U martu 2005. godine Udruženje zvanično menja naziv u Udruženje neuroradiologa Srbije i Crne Gore, usvaja se novi Statut, a novi predsednik postaje dr Ljubiša Marković. Udruženje je maja 2008. godine održalo i svoj Prvi kongres neuroradiologa sa međunarodnim učešćem na Mećavniku.

Konačno, maja 2010. godine, na Drugom kongresu neuroradiologa Srbije i Crne Gore, takođe na Mećavniku, održana je Skupština Udruženja kada su donete odluke o promeni imena u Udruženje neuroradiologa Srbije (UNRS), usvojen je novi Statut, a za predsednika jednoglasno izabrana prof. dr Tatjana Stošić-Opinćal. Za potpredsednika je izabran prof. dr Dragan Stojanov, za sekretara Udruženja Dr Aleksandar Radosavljević, za zamenika sekretara dr sci med Svetlana Milošević, a za blagajnika dr Stevan Iđuški. Sedište Udruženja je premešteno u Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog Centra Srbije u Beogradu.

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com