Dnevni red Skupštine udruženja neuroradiologa Srbije
19. maj 2023. 17:30

  1. Izveštaj o radu udruženja u prethodnom periodu
  2. Promene statuta udruženja
  3. Izbor Prof. Dr Danice Grujičić za počasnog člana Udruđenja i
    dodelu plakete Udruženja
  4. Razno


Predsednik Udruženja neuroradiologa Srbije
Prof. dr Dragan Stojanov


Poštovani,

Ispred Udruženja Neuroradiologa Srbije (UNRS) zahvalio bih vam se na uspešnoj saradnji u godini koja je pri kraju i prošlim godinama.

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da je na Skupštini UNRS održanoj za vreme Kongresa, a nakon isteka mandata Prof. Tatjane Stošić-Opinćal, izabrano je novo rukovodstvo u sastavu Prof. Dr Dragan Stojanov, predsednik, Prof. Dr Miloš Lučić, potpredsednik, Dr Ivan Vukašinović, sekretar, i Dr. Sci med Biljana Georgijevski-Brkić, blagajnik.

Nadamo se da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu i da ćete podržati funkcionisanje i aktivnosti UNRS.


S poštovanjem,
Prof. dr Dragan Stojanov
Predsednik UNRS
ESNR Annual Meeting
Belgrade, Serbia
September 15-18, 2016

XXXIX Annual Meeting, 23rd Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology & 8th Advanced Course in Interventional Neuroradiology of the European Society of Neuroradiology
Slučaj meseca

31.12.2013.
Pacijent star 55 godina više puta hospitalizovan na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije. Aktuelna hospitalizacija je zbog MR pregleda endokranijuma planiranog pri poslednjoj hospitalizaciji.
Detaljnije...

Novosti
I LETNJA ŠKOLA NEURORADIOLOGIJE

15. i 16.05.2015 Ljubljana, Slovenija


Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com