Poštovane kolege,

Pre nekoliko dana, preciznije od 19-23. septembra, održan je 41. Evropski kongres neuroradiologa u Roterdamu. U sklopu ceremonije dodele nagrada za životno delo i posebnih nagrada za ostvarenja članova udruženja u prethodnoj godini, rad grupe autora iz Niša dobio je posebnu “ESNR Springer” nagradu za najcitiraniji rad iz domena dijagnostičke neuroradiologije objavljen u časopisu Neuroradiology u toku 2015/2016. godine!

U pitanju je rad koji se bavi aktuelnom temom depozicije gadolinijuma - pun naslov rada je “Gadolinium deposition within the dentate nucleus and globus pallidus after repeated administrations of gadolinium-based contrast agents—current status”, autora Dragana Stojanova, Aleksandre Aracki-Trenkić i Daniele Benedeto-Stojanov. Rad je dostupan u integralnoj verziji na sledećoj adresi:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00234-016-1658-1.

U prilogu na slici je naš dragi kolega i predsednik Udruženja neuroradiologa Srbije, prof.dr Dragan Stojanov, koji je u ime autora primio ovu nagradu.

Ovaj rad je još jednom pokazao da naša neuroradiologija ima potencijal za značajan doprinos nauci, što svakako treba da nam posluži kao dodatni podsticaj u našem svakodnevnom radu i usavršavanju.

Želim da još jednom čestitam kolegama na ovom zaista izvanrednom uspehu!

dr Nikola Boban
Klinički Centar Vojvodine

Poštovani,

Ispred Udruženja Neuroradiologa Srbije (UNRS) zahvalio bih vam se na uspešnoj saradnji u godini koja je pri kraju i prošlim godinama.

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da je na Skupštini UNRS održanoj za vreme Kongresa, a nakon isteka mandata Prof. Tatjane Stošić-Opinćal, izabrano je novo rukovodstvo u sastavu Prof. Dr Dragan Stojanov, predsednik, Prof. Dr Miloš Lučić, potpredsednik, Dr Ivan Vukašinović, sekretar, i Dr. Sci med Biljana Georgijevski-Brkić, blagajnik.

Nadamo se da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu i da ćete podržati funkcionisanje i aktivnosti UNRS.


S poštovanjem,
Prof. dr Dragan Stojanov
Predsednik UNRS
ESNR Annual Meeting
Belgrade, Serbia
September 15-18, 2016

XXXIX Annual Meeting, 23rd Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology & 8th Advanced Course in Interventional Neuroradiology of the European Society of Neuroradiology
Slučaj meseca

31.12.2013.
Pacijent star 55 godina više puta hospitalizovan na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije. Aktuelna hospitalizacija je zbog MR pregleda endokranijuma planiranog pri poslednjoj hospitalizaciji.
Detaljnije...

Novosti
I LETNJA ŠKOLA NEURORADIOLOGIJE

15. i 16.05.2015 Ljubljana, Slovenija


Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com