Članstvo

Anđelić Dragan
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: cleardmnb@gmail.com

Banko Bojan
KCS, Beograd
e-mail: bojanbanko@yahoo.com

Bošković Vesna
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: vesna2808@gmail.com

Branković Maja
Dom zdravlja, Novi Beograd
e-mail: majabran@gmail.com

Čović Stanko
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad

Ćirković Slobodan
Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
e-mail: cirkos@eunet.rs

Damjanović Dušan
KCS, Beograd
e-mail: dusan2608@yahoo.com

Davidović Kristina
KCS, Beograd
e-mail: k_cina@yahoo.com

Donat Daniela
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: skorpija_dd@yahoo.com

Dželebdžić Dragana
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: drdzelebdzic@gmail.com

Đokić Marija
KBC "Zvezdara", Beograd

Đoković Ljubiša
ZC Studenica, Kraljevo
e-mail: tjmail@ptt.rs

Đorić Igor
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: iggidren@open.telekom.rs

Đorđević Slavica
Radiološka služba, ZC Valjevo
e-mail: djodjevic@gmail.com

Đurić Boro
KBC Bežanijska Kosa, Beograd
e-mail: boro@bitsyu.net

Gavrilov Mihail
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd

Gavrilov Nikola
Institut za reumatologiju, Beograd
e-mail: gavranik@gmail.com

Gazikalović Ana
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
e-mail: ancyca@sezampro.rs

Gazikalović Slobodan
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
e-mail: progazi@gmail.com

Georgijevski Brkić Biljana
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: brkicbiljana15@yahoo.com

Grbić Dragan
Radiološka služba, ZC Valjevo
e-mail: dragan.zcvaljevo@gmail.com

Grujić Svetlana
Opšta bolnica, Aranđelovac
e-mail: lana.grujic@gmail.com

Iđuški Stevan
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: stevanidjuski@gmail.com

Jakšić Mirjana
KCS, Beograd
e-mail: mirjanajaksic83@gmail.com

Jašović Andja
Beogradski KBC
e-mail: ajasovic@hotmail.com

Jelić Đorđe
Poliklinika Eurodijagnostika, Beograd

Joksimović Julijana
Opšta bolnica, Užice
e-mail: julijanajoksimovic@gmail.com

Jovanović Marija
KCS, Beograd
e-mail: macvanskimarija@yahoo.com

Jovanović Sanja
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: dr.sanjajovanovic@yahoo.com

Jovanovski Aleksandar
Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
e-mail: jovanalek@hotmail.com

Juković Mirela
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: mirela_jukovic@yahoo.com

Kačar Katarina
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: katarina_kacar@yahoo.com

Knežević Sreten
Opšta bolnica, Užice
e-mail: sretenknez@gmail.com

Kocić Svetlana
“SuperLab”, Beograd
e-mail: lanakocic@gmail.com

Koprivšek Katarina
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
e-mail: katarina.koprivsek@gmail.com

Kosać Ana
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd
e-mail: kosacana@gmail.com

Kosić Dragan
ZC Kraljevo
e-mail: kosicdr@ptt.rs

Kostić Dejan
Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
e-mail: drdejo@eunet.rs

Kovačević Jasmina
Radiološka služba, ZC Valjevo
e-mail: jasika2000@gmail.com

Kozić Duško
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
e-mail: dusko.b.kozic@gmail.com, dukons@eunet.rs

Lavrnić Slobodan
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd

Lilović Petar
Opšta bolnica, ZC Požarevac
e-mail: rentgen@zcpo.rs

Ljubomir Pavić
Radiološka služba, ZC Valjevo

Lučić Miloš
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
e-mail: milos.a.lucic@gmail.com

Maksić Veljko
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: jasvel@sbb.rs

Mandarić Aleksandar
KBC Zemun
e-mail: almandaric@gmail.com

Marinković Vlastimir
Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
e-mail: vlastamarinkovic@yahoo.com

Marković Ivana
Centar za radiologiju, KC Niš
e-mail: ivanadidi@yahoo.com

Matković Radovan
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd

Mihailović Đuro
Radiološka služba, ZC Valjevo,
e-mail : mihailovic@yahoo.com

Milatović Biljana
KCS, Beograd
e-mail: biljana.bilatovic@yahoo.com

Milenković Gordana
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: dr.goca.milenkovic@gmail.com

Milošević Medenica Svetlana
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: smilosevicmedenica@gmail.com

Mišić Mirjana
ZC Studenica, Kraljevo
e-mail: sofijapetar@ptt.rs

Mitrović Jovanović Milica
Urgentni centar KCS, Beograd
e-mail: dr_milica@yahoo.com

Mračević Slobodan
KBC Zemun
e-mail: smracevic@yahoo.com

Nedeljković Suzana
KBC Zemun
e-mail: nedeljkovicsuzana72@gmail.com

Nedović Sandra
Univerzitetska dečja klinika Beograd
e-mail: sndr31me@yahoo.co.uk

Nikolić Ivan
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: iveknkl@yahoo.com

Nikorić Dušica
Dom zdravlja, Boljevac
e-mail: dusica_nikoric@yahoo.com

Nukuvić Jusuf
ZC Novi Pazar
e-mail: jusuf.nukovic@yahoo.com

Opinćal Stošić Tatjana
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: topincal@gmail.com

Pavić Ljubomir
Radiološka služba, ZC Valjevo
e-mail: ljubomir.pavic@gmail.com

Perić Vesna
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd

Perović Zlatana
Opšta bolnica, Nikšić
e-mail: zlataperovic@gmail.com

Pešović Marija
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd

Petrović Slađana
KC Niš
e-mail: sladjana-petrovic@hotmail.com

Popović Maja
Dom zdravlja Rakovica, Beograd

Prstojević Branko
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: dr.branko.prstojevic@gmail.com

Radosavljević Aleksandar
KBC Bežanijska Kosa, Beograd
e-mail: lalegatorus@yahoo.com

Radovanović Nataša
ZC Prokuplje
e-mail: drananiste@yahoo.com

Radulac Mišel
Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
e-mail: radmis71@gmail.com

Ragaji Aleksandar
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
e-mail: aleksandar.ragaji@gmail.com

Rakočević Zoran
Institut za radiologiju i onkologiju Srbije, Beograd
e-mail : marijads@eunet.rs

Rajković Danijela
KBC "Zvezdara", Beograd

Ratković Marija
KCS, Beograd
e-mail: marra@sezampro.rs

Ristić-Baloš Dragana
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: drbgaga@gmail.com

Ristić Saša
Centar za radiologiju, KC Niš
e-mail: s.ristic@eunet.rs

Sajić Nadežda
Radiološka služba, ZC Valjevo
e-mail: nsajic@gmail.com

Savić Živorad
KCS, Beograd
e-mail: saviczivorad@ikomline.net

Semnic Robert
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
e-mail: semnic@open.telekom.rs

Simić Milan
Centar za radiologiju, KC Niš
e-mail: romilansi@yahoo.com

Sotirović Seničar Slavica
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: senicar@nscable.net

Stanišić Anka
Opšta bolnica, Nikšić
e-mail: stanisicanka@yahoo.com

Stanković Ana
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd

Stanković Dragan
Poliklinika Eurodijagnostika, Beograd

Stanković Danilo
KCS, Beograd
e-mail: drdanilostankovic@gmail.com

Stanković Ivana
ZC Prokuplje
e-mail: dr.ivana.stankovic@gmail.com

Stanković Srboslav
Radiološka služba, ZC Bor

Stavrić Tomislav
KBC Bežanijska Kosa, Beograd
e-mail: tomislavstavric@yahoo.com

Stojanov Dragan
Centar za radiologiju, KC Niš
e-mail: drstojanov@gmail.com

Stojanović Sanja
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: tupsons@gmail.com

Stupar Pero
ZC Subotica
e-mail: perost@eunet.rs

Terzić-Beljaković Aleksandra
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: beljak@eunet.rs

Till Viktor
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
e-mail: vtill@eunet.rs

Trika Emanuel
Klinički i urgentni centar, Temišvar
e-mail: emanueltrika@yahoo.com

Trifunović Dušan
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: tryon333@hotmail.com

Trkulja Vukosav
Opšta bolnica, Kikinda
e-mail: trkulja.vukosav@yahoo.com

Trpčević Radivoje
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: trpcevic@gmail.com

Urban Vladimir
KBC "Dr Dragiša Mišović", Beograd
e-mail: dr.vladimir.urban@gmail.com

Vasić Brankica
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: vasic.brankica@gmail.com

Vasilevska Violeta
Skopje
e-mail: v_vasilevska@yahoo.com

Vasilski Mirko
KBC Zemun
e-mail: mirkovasilski@gmail.com

Veličković Milka
ZC Studenica, Kraljevo
e-mail: milka.velickovic@gmail.com

Veljković Dajana
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: veljkovic.dajana@gmail.com

Vojinović Sanja
ZC Studenica, Kraljevo
e-mail: vojinkv@gmail.com

Vućković Vera
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd
e-mail: verabuca@live.com

Vučurević Slobodan
Centar za radiologiju, KC Vojvodine, Novi Sad

Vujković Branko
Opšta bolnica, Šabac
e-mail: vujkovicb@yahoo.com

Vujović Valentina
Institut za bolesti djece, KC Crne gore, Podgorica
e-mail: vujovict@t-com.me

Vukašinović Ivan
Centar za radiologiju i MR, KC Srbije, Beograd

Vukomančić Biljana
Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, Beograd
e-mail: f.wolfbg@yahoo.com

Vuković Vesna
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Zlatar Nada
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
e-mail: n.zlatar@yubc.net

Zlatareva Dora
University Hospital Aleksandrovska, SofiaUdruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com