Škola neuroradiologije Beograd 2011

Izveštaj iz prve Škole neuroradiologije, Beograd 6-8. oktobar 2011. godine

Sumirajući utiske, želim da izrazim veliku zahvalnost predavačima na izuzetno pripremljenim lekcijama, kao i polaznicima na razumevanju, zalaganju i aktivnom učestvovanju, koji su zajedno doprineli uspehu prve Škole neuroradiologije. Tokom tri dana Škole, 25 renomiranih predavača iz referentnih Srpskih medicinskih centara, edukovalo je polaznike u mnoštvu tema iz dijagnostičke i interventne neuroradiologije. Prvog dana tema je bila dijagnostika i interventno-radiološka terapija cerebrovaskularnih obolenja. Drugog dana održana su predavanja iz oblasti traume, neoplazmi, inflamatornih i degenerativnih obolenja CNS-a, uključujući tehniku vertebroplastike, i neuroradiološku procenu anomalija i obolenja u pedijatriji/neonatologiji. Treći dan je sadržao lekcije iz naprednog neuroimidžinga (DWI, PWI, DTI, fMRI, PET /SPECT) kao i teme iz oblasti patologije glave i vrata.

Ukupno 75 polaznika bilo je registrovano, iz regionalnih kliničkih i zdravstvenih centara Srbije, uključujući i 16 polaznika iz zemalja u regionu: dva iz Slovenije, pet iz Makedonije, tri iz Crne Gore i šest iz Republike Srpske.

Želim da se zahvalim svim polaznicima Škole neuroradiologije na poverenju koje su nam ukazali, kao i da izrazim zadovoljstvo zbog pozitivnih ocena koje su nam dali u anketi i ličnoj komunikaciji. Zbog izvanrednog odziva, nameravamo da sprovedemo cilj da se Škola neuroradiologije održava svake druge godine, smenjujući se sa sad već tradicionalnim Kongresom neuroradiologa Srbije, gde vas pozivam na naredno druženje u maju 2012. godine.


Prof. dr Tatjana Stošić Opinćal, Ispred organizacionog odbora Škole neuroradiologijePogledajte naše video i foto galerije.


Čestitamo polaznicima Škole na pokazanom visokom nivou znanja na završnom testu. Za najbolje polaznike obezbeđene su (Bayer Shering Pharma) specijalne nagrade*:

  • za prvo mesto knjiga:
    Peter Reimer, Paul M. Parizel, Falko-Alexander Stichnoth (2003) Clinical MR Imaging:
    A practical approach. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
  • za drugo mesto: Anatomski atlas na CD-u

Rezultati testa:
1. 29/30 Radanović Đorđe, Vojnomedicinska akademija
2. 27/30 Radovinović-Tasić Sanja, Vojnomedicinska akademija
    27/30 Tetiković Aleksandar, ZC Valjevo
    27/30 Višić Borika, Specijalna bolnica za lečenje cerebrovaskularnih bolesti "Sveti Sava"

*Polaznici mogu svoje nagrade preuzeti u Centru za radiologiju i MR Kliničkog centra Srbije

Napomena: polaznici zaposleni u Centru za radiologiju i MR Kliničkog centra Srbije, jednim od organizatora Škole, izuzeti su iz dodele nagrada.Endovaskularna revaskularizacija kod akutnog ishemijskog moždanog udara - prikaz interesantnih slučajeva
Prim. dr Branko Prstojević, Centar za radiologiju i MR, Klinički centar Srbije
video
Endovaskularna revaskularizacija kod akutnog ishemijskog moždanog udara
Prof. dr Petar Bošnjaković
video 1 video 2
Karotidna bolest - interventno radiološko lečenje
Prim. dr Momčilo Čolić
video 1 video 2
Endovaskularni treman intrakranijalnih aneurizmi i arteriovenskih malformacija (AVM)
Prim. dr Branko Prstojević
video 1 video 2 video 3
Imidžing neurodegenerativnih bolesti
Prof. dr Duško Kozić
video 1 video 2
Neurometabolički poremećaji -- dijagnostički algoritam + Interesantni slučajevi
Prof. dr Duško Kozić
video 1 video 2 video 3
Trauma glave i kičme -- dijagnostički algoritam
Mr sci. med. Igor Đorić
video 1 video 2
Spinalna infekcija i inflamacija
Prof dr Robert Semnic
video 1 video 2
MR u prenatalnoj dijagnostici anomalija centralnog nervnog sistema
Doc. dr Katarina Koprivšek
video 1 video 2 video 3
Napredne CT tehnike u vizualizaciji cerebralnih krvnih sudova
Prof. dr Sanja Stojanović
video 1 video 2 video 3
DWI -- diferencijalna dijagnoza cerebralnih lezija
Doc. dr Dragan Stojanov
video 1 video 2
Imidžing tumora glave i vrata
Prof. dr Zoran Rakočević
video 1 video 2111006_005.jpg - 111006_005.jpg111006_013.jpg - 111006_013.jpg111006_014.jpg - 111006_014.jpg111006_015.jpg - 111006_015.jpg111006_017.jpg - 111006_017.jpg111006_019.jpg - 111006_019.jpg111006_023.jpg - 111006_023.jpg111006_026.jpg - 111006_026.jpg111006_037.jpg - 111006_037.jpg111006_038.jpg - 111006_038.jpg111006_039.jpg - 111006_039.jpg111006_040.jpg - 111006_040.jpg111006_044.jpg - 111006_044.jpg111006_046.jpg - 111006_046.jpg111006_047.jpg - 111006_047.jpg111006_049.jpg - 111006_049.jpg111006_057.jpg - 111006_057.jpg111006_058.jpg - 111006_058.jpg111006_063.jpg - 111006_063.jpg111006_072.jpg - 111006_072.jpg111007_073.jpg - 111007_073.jpg111007_074.jpg - 111007_074.jpg111007_075.jpg - 111007_075.jpg111007_078.jpg - 111007_078.jpg111007_080.jpg - 111007_080.jpg111007_084.jpg - 111007_084.jpg111007_088.jpg - 111007_088.jpg111007_093.jpg - 111007_093.jpg111007_096.jpg - 111007_096.jpg111007_098.jpg - 111007_098.jpg111007_101.jpg - 111007_101.jpg111007_106.jpg - 111007_106.jpg111007_107.jpg - 111007_107.jpg111007_109.jpg - 111007_109.jpg111007_112.jpg - 111007_112.jpg111007_113.jpg - 111007_113.jpg111007_115.jpg - 111007_115.jpg111007_118.jpg - 111007_118.jpg111007_135.jpg - 111007_135.jpg111007_138.jpg - 111007_138.jpg111007_139.jpg - 111007_139.jpg111007_142.jpg - 111007_142.jpg111007_146.jpg - 111007_146.jpg111007_149.jpg - 111007_149.jpg111007_155.jpg - 111007_155.jpg111007_159.jpg - 111007_159.jpg111007_160.jpg - 111007_160.jpg111008_164.jpg - 111008_164.jpg111008_167.jpg - 111008_167.jpg111008_170.jpg - 111008_170.jpg111008_173.jpg - 111008_173.jpg111008_175.jpg - 111008_175.jpg111008_183.jpg - 111008_183.jpg111008_185.jpg - 111008_185.jpg111008_194.jpg - 111008_194.jpg111008_196.jpg - 111008_196.jpg111008_200.jpg - 111008_200.jpg2_1.jpg - 2_1.jpg2_2.jpg - 2_2.jpgDSC04753.jpg - DSC04753.jpgDSCN2224.jpg - DSCN2224.jpgDSCN2225.jpg - DSCN2225.jpgDSCN2226.jpg - DSCN2226.jpgDSCN2227.jpg - DSCN2227.jpgDSCN2228.jpg - DSCN2228.jpgDSCN2229.jpg - DSCN2229.jpgDSCN2230.jpg - DSCN2230.jpgDSCN2231.jpg - DSCN2231.jpgDSCN2234.jpg - DSCN2234.jpgDSCN2236.jpg - DSCN2236.jpgG1.jpg - G1.jpgG2.jpg - G2.jpgIMG_2299.jpg - IMG_2299.jpgIMG_2300.jpg - IMG_2300.jpgIMG_2301.jpg - IMG_2301.jpgIMG_2302.jpg - IMG_2302.jpgL_07102011181.jpg - L_07102011181.jpgL_07102011182.jpg - L_07102011182.jpgL_07102011184.jpg - L_07102011184.jpgL_07102011185.jpg - L_07102011185.jpgL_DSC_0969.jpg - L_DSC_0969.jpg
Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com