Kurs: Neurodijagnostika i terapija akutnog moždanog udara

Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava” Beograd


Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se kurs pod nazivom „Neurodijagnostika i terapija akutnog moždnog udara“ održati 2. i 3. aprila 2012.godine u Specijalnoj Bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ u Beogradu, u svečanoj Sali na IV spratu.

Kurs je I kategorije sa međunarodnim učešćem i prvenstveno je namenjen specijalistima i specijalizantima radiologije, neurologije, interne medicine i anesteziologije.

Broj polaznika kursa je ograničen na 90.

Cena kotizacije je 10 000 dinara za specijaliste i 5 000 dinara za specijalizante.

Kurs je akreditovan sa 6 KME bodova za polaznike kursa i 12 KME bodova za predavače.

Za registraciju se obratiti Snežani Stanković na e-mail adresu: snezanas.kg@gmail.com ili je kontaktirati telefonom 060/8018462.

Nakon toga izvršiti uplatu kotizacije na žiro račun bolnice: 840-642667-02
Svrha uplate: Kotizacija
Primalac: Specijalna bolnica za CVO “Sveti Sava”, ul.Nemanjina 2, 11 000 Beograd

Napomena: Uplatu kotizacije možete izvršiti i na licu mestu, neposredno pre početka kursa.
Specijalizanti su u obavezi da dostave na uvid dokaz o njihovom statusu (specijalistički indeks ili potvrdu ustanove u kojoj su zaposleni) neposredno pre početka kursa.

 

Srdačan pozdrav
direktor bolnice dr Milan Savić
načelnik radiologije dr Biljana Georgievski-Brkić


Preuzmite Program kursa AMU 2012.pdf [144KB]

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com