Embolizacija tumora i epistakse

Postoji nekoliko grupa pacijenata kod kojih krvarenje iz tumora tokom operacije, može biti znatno smanjeno i kontrolisano preoperativnom embolizacijom (blokadom arterija tumora). Primenjuje se pre-operativni tretman hipervaskularizovanih tumora u vratu (glomus tumor, juvenilni angiofibrom) ili tumora baze lobanje (meningeom) kako bi se smanjilo vreme trajanja i rizik hirurgije. Embolizacija se takođe primenjuje kod tumora kičmenog stuba (koštana aneurizmalna cista, hemangiom...) Kod embolizacije tumora tretman se obično sprovodi 2-3 nedelje pre operativnog tretmana, jer čestice nisu trajno embolzacijono sredstvo, već u vremenskom periodu nakon intervencije dolazi do revaskularizacije (ponovnog prokrvljavanja) embolisanih tumorskih arterija. Kod koštane aneurizmalne ciste, embolizacija proizvodi olakšanje tegoba, i nekad može potpuno zaustaviti rast ciste pa se može izbeći kompleksan hiruški zahvat.

Intraktabilna epistaksa - uporno (perzistentno i/ili recidivantno) krvarenje iz nosa, može biti uspešno tretirana embolizacijom. Epistakse mogu biti nepoznatog porekla, ili na terenu određenih patoloških stanja (aneurizma, Rendu-Osler-Weber sindrom…). Pacijenti sa upornim krvarenjem iz nosa, koje se ne uspeva iskontrolisatii ORL tehnikama (prednja i zadnja tamponada) u zdravstvenom su riziku zbog velike količine krvi koja se svakog dana gubi. Ovo krvarenje samo za kratko vreme može biti nadoknađeno transfuzijama. Embolizacija predstavlja relativno brz i elegantan metod, za inače teško rešiv problem intraktabilne epistakse koja životno ugrožava pacijenata. Endovaskularni tretman je dovoljan kod većine slučajeva upornih epistaksi. Kod malog broja pacijenata potrebno je više od jedne embolizacije da bi se krvarenje iz nosa zaustavilo.

Tretman tumora ili epistakse obavlja se u analgosedaciji (najčešće) ili opštoj anesteziji (retko). Mikrokateterom se selektivno ulazi u odgovarajuću arteriju. Za embolizacioni materijal najčešće se koriste čestice PVA (polivinil alkohol) koje se ubrizgavaju preko mikrokatetera u ciljane arterije, koje se tako blokiraju. Ređe se za embolizaciju (kod indikovanih slučajeva) može koristiti tečno embolizaciono sredstvo ili koil.


(1) Pacijent sa intraktabilnom epistaksom nakon biopsije tumora (juvenilni angiofibrom). Selektivna DSA leve maksilarne aterije, profil

(2) DSA kosi položaj otkriva aneurizmu unutar tumora kao mesto krvarenja iz nosa


(3) Embolizacija aneurizme kombinacijom koila i Onyx-a

(4) DSA leve maksilarne arterije nakon embolizacije tumora česticama PVA

 

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com