Interventna neuroradiologija
Interventna neuroradiologija - minimalno invazivan endovaskularni tretman

Procedure interventne neuroradiologije spadaju u red minimalno invazivnih tehnika jer se preko malog reza na koži, putem krvnih sudova (endovaskularno), dolazi do patološke promene (aneurizma, arteriovenska malformacija, tumor) u centralnom nervnom sistemu, regiji glave, vrata ili kičme, koja se zatim tretira (leči). Endovaskularni tretman može da zameni ranije neizbežnu hirušku operaciju kod promena na krvnim sudovima mozga i kičmene moždine. Kod tretmana tumora glave, vrata i kičme, endovaskularni tretman se najčešće upotrebljava kao pomoćno sredstvo koje olakšava kasniju operaciju i vađenje tumora iz organizma. Sinonimi za endovaskularni tretman su: embolizacija (blokada krvnih sudova), endovaskularna hirurgija.

Endovaskularni tretman se obavlja u opštoj anesteziji, sa izuzetkom intervencija kod kojih pacijent može biti budan (embolizacija kranijalnih, cervikalnih ili spinalnih tumora, embolizacija intraktabilnih epistaksi).

Prednosti endovaskularnog tretmana:

 • Mala rana/incizija
 • Kraće vreme trajanja anestezije
 • Smanjenje: gubika krvi, traume za nervno tkivo
 • Smanjenje potrebe za analgeticima posle operacije
 • Brži oporavak
 • Kraći boravak u bolnici
 • Brže vraćanje u normalne aktivnosti

Prilikom dijagnostike ili pre svakog endovaskularnog tretmana radi se digitalna subtrakciona angiografija – DSA, zahvaćene regije tela:

 • Mozga (cerebralna DSA)
 • Kičmene moždine (spinalna DSA)
 • Glave
 • Vrata
 • Kičme

Stanja kod kojih se primenjuje endovaskularni tretman:


Rečnik:
   Cerebralna- moždana
   Spinalna - kičmena
   Analgosedacija – lekovima izazvana pospanost ili plitak san
   Opšta anestezija - lekovima izazvan dubok san
   Incizija – zasecanje
   Intraktabilno – uporno, nezaustavljivo

 

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com