Novosti - 06.02.2012.
Izvod iz članka: “The stroke unit of the future is the angiography suite, NeuroNews”
28. oktobar 2011. 11:59

U članku da se navodi da i pored skraćenja vremena od trenutka akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU) do dolaska u Specijalizovanu medicinsku ustanovu dobro organizovanom hitnom medicinskom službom, značajno vreme se gubi prebacivanjem pacijenta iz često međusobno udaljenih prostorija sa dijagnostičkim uređajima (CT, MR) i angio-sale gde će biti izvršena endovaskularna intraarterijska revaskularizacija.

Moderni C-arm uređaji danas mogu biti opremljeni softverom, kojim unutar angiografske jedinice može postići zadovoljavajući nativni CT endokranijuma, i isključiti hemoragični CVI. Dalja trijaža kandidata pogodnih za endovaskularnu revaskularizaciju uključuje određivanje odnosa nepovratno izgubljenog parenhima “ishemijsko jezgro” i zone reverzibilne ishemije “penumbra”. Dörfler, Struffert i sar. objavili su preliminarne rezultate mogućnosti dobijanja 3D DSA, nativnog CT i CBV, koristeći samo angiografsku aparaturu. U perspektivi je razvoj softvera za dobijanje drugih vitalnih perfuzionih softvera koristeći flat-detector angiografskog sistema: cerebral blood flow (CBF), mean transit time (MTT), time to peak (TTP).

U skoroj budućnosti biće moguće izvesti kompletni dijagnostički protokol, trijažu i endovaskularnu intervenciju sve unutar Angiografske jedinice, kod pacijenata sa AIMU - što će značajno smanjiti vreme do početka intervencije.

“In my opinion, current and soon to be available technologies make it feasible to consider the angiography suite the stroke unit of the future”, Charles Strother, professor emeritus, Department of Radiology, University of Wisconsin, USA.

Reference: Struffert T, Deuerling-Zheng Y, Kloska S, Engelhorn T, Boese J, Zellerhoff M, Schwab S, Doerfler A. Cerebral blood volume imaging by flat detector computed tomography in comparison to conventional multislice perfusion CT. Eur Radiol. 2011 Apr;21(4):882-9. Epub 2010 Sep 21.


<< povratak na stranu Novosti
Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com